Co warto studiować?

895hkir_kha.jpgNauka na  Turystyka i rekreacja jest połączaniem umiejętności teoretycznych i praktycznych dotyczących dużej ilości innych dziedzin,  w tym wiedza o środowisku, wiedza o kulturze, humanistyka, ekonomia i prawo. Najlepszym kandydatem na studia o tym profilu jest osoba, pasjonująca się tą dziedziną, oraz podróżami, sportem i metodami spędzania wolnego czasu.

Szkoły wyższe, posiadające w swojej ofercie edukacyjnej wspomniany kierunek, umożliwiają nabycie informacji o prawidłowościach dotyczących tej dyscypliny oraz sposobach ich kształtowania. Żacy uczą się planowania oferty  rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, komunikowania się i nawiązywania kontaktów a także wykorzystania nowoczesnych środków przetwarzania i transmisji informacji. W programie  kierunku Turystyka i rekreacja, umieszczone są również przedmioty, dzięki którym słuchacz nabywa umiejętności w dziedzinie marketingu projektów turystycznych. Oprócz standardowych zająć odbywają się też seminaria letnie i zimowe  ,a także zajęcia terenowe. Bardzo często obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych.  

Turystyka i rekreacja daje szerokie możliwości na rynku pracy ,a także mnóstwo opcji kariery. Absolwent wspomnianego kierunku ma szeroki wybór branż, z jakimi może związać swoją ścieżkę zawodową oraz wiele stanowisk, które ma możliwość objąć. Po ukończeniu edukacji, absolwent może pracować w wydawnictwie oferującym przewodniki turystyczne, biurze podróży, jako osoba zarządzająca w pensjonacie, czy pilot wycieczek.

Wielotematyczność jaką wyróżnia się turystyka i rekreacja oraz mnogość i zróżnicowanie ścieżek kariery, które może wybrać absolwent powyższego kierunku sprawiają, że jest on jednym z bardziej perspektywicznych kierunków kształcenia.