antena

Mechanika działania systemów radiowej identyfikacji

rfid144651.jpgSystem RFID może być inaczej określany systemem identyfikacji bezprzewodowej, polegającej na komunikacji pomiędzy nadajnikiem a czytnikiem. Zapewnia zdalną identyfikację produktów, obiektów, osób, dzięki czemu posiada obszerne przeznaczenie w handlu, logistyce, a także sporcie i obszarze bezpieczeństwa. Technologia RFID działa sprawnie, gdy ma zapewnione wszelkie nieodzowne części: nośnik danych, czytnik, oprogramowanie i antena.

Subscribe to RSS - antena